16 tháng 11, 2017

Hoạt động NGLL tháng 11


HOẠT ĐỘNG NGLL THÁNG  11

CHỦ ĐIỂM " TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO "
Nội dung hoạt động " Lễ đăng ký tuần học tốt, tháng học tốt "

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét