BCH CHI ĐỘI


STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Trần Tô Kim Anh
CĐT

2
Nguyễn Trương Tiểu Vy
CĐP

3
Đoàn Phương Ý Như
Uỷ Viên

4
Phạm Hoàng Trung
Uỷ Viên

5
Huỳnh Minh Khiêm
Uỷ ViênKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét