BAN CÁN BỘ LỚP

DANH SÁCH CÁN BỘ LỚP

STT
Họ và tên
Chức vụ
Ghi chú
1
Nguyễn Trương Tiểu Vy
Lớp trưởng

2
Đoàn Phương Ý Như
Lớp phó học tập

3
Lê Dương Như Mai
Lớp phó kỷ luật

4
Trần Tô Kim Anh
Lớp phó văn thể mỹ
CĐT
5
Nguyễn Mai Pha
Tổ trưởng tổ 1

6
Huỳnh Minh Khiêm
Tổ trưởng tổ 2

7
Trần Bảo Nhật
Tổ trưởng tổ 3

8
Mai Kiểu Huyền Tâm
Tổ trưởng tổ 4

9
Trần Minh Trí
Tổ phó tổ 1

10
Nguyễn Lê Duy Thắng
Tổ phó tổ 2

11
Trương Bảo Giang
Tổ phó tổ 3

12
Nguyễn Trương Thuỷ Tiên
Tổ phó tổ 4Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét