THỜI KHOÁ BIỂU


Thứ 2
Thứ 3
Thứ 4
Thứ 5
Thứ 6
Thứ 7
Thể dục
Chào cờ
Sử
Anh
Hoá
Văn
Sinh

Chiều thứ 2: Tiết 3+4
Toán
Sinh
Anh
Văn
Văn
Toán
L‎y
Nhạc
Ly
Văn
Hoá
C.Nghệ
Công dân
Văn
Địa

Địa
Văn
Toán
Anh
Toán (tc)

Toán
SHL


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét