CÁN SỰ BỘ MÔN


STT
Họ và tên
Môn
 Ghi chú
1
Nguyễn Trương Tiểu Vy
Toán

2
Nguyễn Trương Thuỷ Tiên
Văn

3
Trần Minh Trí
L‎y

4
Phạm Hoàng Trung
Hoá

5
Đoàn Phương Ý Như
Anh

6
Trương Bảo Giang
Sinh

7
Lê Dương Như Mai
Sử

8
Mai Kiểu Huyền Tâm
Địa

9
                           Nhi
Công dân

10
Lê Thiện Khoa
Công NghệKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét