12 tháng 12, 2017

NGOẠI KHOÁ

Giờ chào cờ, tổ Sử Địa tổ chức ngoại khoá giáo dục giảm nhẹ rủi ro thiên tai, bão, lũ lụt.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét